8-Dec

Innovation

Smidig organisering, del 5: Horisontal og vertikal samhandling, og kan vaskemaskinstol-teamet lære av andre?

Dette er del 5 av 6 kaffeprater om Smidig organisering. Hvordan samhandler teamet med resten av organisasjonen? Er horistonal samhandling konsensus eller koordinering, eller noe annet? Er det viktig å vite hva andre jobber med i organisasjonen? Hilde Marie Flesland, Pia Solheim og Moquan Chen drikker kaffe og prater.

11 min listen

·

By Pia Solheim, Hilde Marie Flesland Torall, Moquan Chen

·

December 8, 2019

Up next...

Loading…

Loading…