3-Dec

Innovation

Hva skjedde på fagdagen?

Det var en mystisk stand på sommer-fagdagen som tilsynelatende ønsket å A/B-teste en ny ansattliste-app... Men hva var det egentlig som ble testet? Vi snakker litt om hypotesetesting, design av eksperimenter og er så vidt innom signifikans.

13 min listen

·

By Stian Surén, Valentina Sørlie, Ola Claussen

·

December 3, 2019

Read more from 3-Dec

Up next...

Loading…

Loading…

Join in the holiday cheer and count down to Christmas with us!

I would like updates:
Your email will only be used for these advent calendar updates during the holiday season. They will never be sold or shared with third parties.