19-Dec

Innovation

Er det viktig å treffe brukerens behov?

Er det viktig å treffe brukerens behov i arbeidet vi gjør? Er det flere hensyn å ta og hvordan balansere det? Hvem har ansvaret for å balansere det? Blir det kynisk å ikke sette brukeren først? I denne kaffepraten har vi Jens Andreas Huseby, Linda Halvorsen og Moquan Chen.

12 min listen

·

By Linda Christin Halvorsen, Jens Andreas Huseby, Moquan Chen

·

December 19, 2019

Up next...

Loading…

Loading…