16-Dec

Innovation

Når bør innovasjon skilles ut fra daglig drift?

I alt snakket om smidig organisering, finnes det tilfeller hvor man i stedet bør drive med innovasjon på siden? Er det forskjell på store og små innovasjoner, bør vi bruke ordet innovasjon i det store og hele, og hvem bør egentlig jobbe med dette? Kaffe med Lars Kristian Flem, Hans Magnus Inderberg og Pia Solheim.

13 min listen

·

By Lars Kristian Flem, Pia Solheim, Hans Magnus Inderberg

·

December 16, 2019

Up next...

Loading…

Loading…