Scroll to see more

Innovation

4 min read – Artificial Intelligence, Innovation, Productivity, Product development

Behind NRKort: Using AI to Summarize the News

How much time do you spend reading the news? In a day? A month? A year? A decade?

3 min read – Innovation

Hvorfor innovere i krevende tider, også.

I krevende tider, når pengen er knappe, må virksomheter innovere innen områder hvor det koster minst og betyr mest for kundene

12 min listen – Innovation

Hvordan kan data faktisk bidra til verdiskapning?

Drypp er en lavterskel podcast fra Bekk.

5 min read – Innovation

Kompis - Slackboten som synliggjør kompetansearbeid

“Vi tror det gjøres mye mer kompetansebygging enn hva vi hører om til daglig” var antakelsen som satte i gang et ganske stort hobbyprosjekt. Fra April til Oktober 2020 har vi, en liten tverrfaglig gjeng, samlet oss én kveld i uken for å realisere slackboten “Kompis”. Kompis er en ganske energisk slackbot som er over gjennomsnittet glad i kompetansebygging. Tanken med den er å gjøre det enklere å registrere kompetansebyggingen man gjør, slik at andre kan dra nytte og motivasjon av den. Det har nå gått litt over et år siden vi slapp botten fri på Trondheimsavdelingen i Bekk, og jeg ønsker gjerne å dele litt om vår slackbot Kompis.

5 min read – Innovation, Privacy

Smittestopp antemortem

Ryktene om Smittestopps død er overdrevet. Appen har blitt en zombie. Det uønskede barnet, unnfanget av myndighetenes teknologioptimisme, lever på nåde på norske mobiltelefoner. Hva kan vi lære av denne tragedien? Fem perspektiver.

16 min listen – Innovation

20 år uten å endre forretningsmodellen - hvordan har Bekk overlevd?

9 min listen – Innovation

Ligger akademia bakpå?

10 min listen – Innovation

Er smidig riktig for radikal innovasjon?

14 min listen – Innovation

Hvordan velger Vipps hvilken idé som skal lages?

17 min listen – Innovation

Hva gjør Head of Product Engineering i Vipps?

13 min listen – Innovation

Hva er framtiden for strømmetjenester?

17 min listen – Innovation

Hvordan organiserer RiksTV seg for innovasjon i et produktteam?

18 min listen – Innovation

Hvorfor innovere når gründere uansett vinner?

17 min listen – Innovation

Hvorfor innovere når internettgigantene uansett vinner?

15 min listen – Innovation

Hva kommer etter SaaS?

17 min listen – Innovation

Fra utvikler til seriegründer

17 min listen – Innovation

Hva gjør en inkubator for at innovasjon skal lykkes?

18 min listen – Innovation

Hva er en inkubator?

17 min listen – Innovation

How do you collaborate on innovation?

16 min listen – Innovation

Oslo vs Silicon Valley - what's the difference?

12 min listen – Innovation

Hvordan organiserer man seg best for innovasjon?

14 min listen – Innovation

Trenger vi rammer for innovasjonsarbeidet?

19 min listen – Innovation

Hvordan bør man beskytte immaterielle verdier når man utvikler noe nytt?

20 min listen – Innovation

Beskytt verdiene du skaper! Hva er IPR?

18 min listen – Innovation

Skal konsulenter drive med innovasjon?

20 min listen – Innovation

Hvordan jobber vi med innovasjon i faggrupper i Bekk?

13 min listen – Innovation

Bølge, en innovasjon som feilet?

Pia Solheim og Hilde Marie Flesland Torall tar en prat med Camilla Brustad-Nilsen som er digital forretningsutvikler i Storebrand

18 min listen – Innovation

Hvordan har Storebrand rigget seg for innovasjon?

8 min listen – Innovation

Hva er innovasjon?

Alle snakker om innovasjon, men hva er det egentlig? Finnes det noen gode definisjoner som dekker et så sammensatt område? Vi har stilt spørsmålet til mange flinke folk som har ulike tilnærminger og prøver oss på en oppsummering. Med Moquan Chen, Pia Solheim, Jens Andreas Huseby - og mange flinke folk. Julekalenderen 2020 om innovasjon kan du følge på podcasten Drypp fra Bekk.

19 min listen – Innovation

Historien om Bekk sin fødsel. Hva snakket vi om for 20 år siden?

Hva snakket vi om for 20 år siden? Hva fikk oss til å snakke om det og starte Bekk? Har det skjedd noe ila. de siste 20 årene og hvordan ser de neste 20 ut? Dagens kaffepratere er Olav Folkestad, Reidar Sande, Harald Krogh, Pia Solheim og Moquan Chen.

20 min listen – Innovation

Er Kolonial.no en smidig organisasjon?

Er Kolonial.no mer enn bare en app og nettside? Hva skjer på baksiden? Og hva skal til for å unngå brune flekker på bananene? I denne kaffepraten har vi Hilde Johannessen fra Kolonial.no og tidligere Bekker. I tillegg har vi Hilde Marie Flesland Torall, Pia Solheim og Moquan Chen.

11 min listen – Innovation

Hvor enkelt er det egentlig for oss gæmliser å forstå unges digitale vaner?

Innsikt er viktig uansett målgruppe, men hvor enkelt er det egentlig for oss «gæmliser» å forstå unges digitale vaner? Vi er innom YOLO, FOMO og FOLO, og slår et slag for involvering av de unge i produkt- og tjenesteutvikling. Med Vikki Walle-Hansen, Thea Snilsberg Søfting og Pia Solheim.

11 min listen – Innovation

Hvordan jobbe brukerorientert når du ikke har brukere?

Hvordan jobber du brukerorientert og med brukerbehov når brukerene dine er langt unna? Langt unna både verdikjede distanse og langt unna i tid? Finnes det noe enkel løsning? Linda Halvorsen, Jens Andreas Huseby og Moquan Chen diskuterer og spekulerer i denne kaffepraten.

9 min listen – Innovation

Hva er forskjellen mellom design og designer?

Er det 1:1 mellom designer og design? Eller er design "motoren" mer enn det en designer utøver? Hvordan ser vi på design arbeidet opp mot evolusjon og hypotesetesting? Er design simulering? Linda Halvorsen, Jens Andreas Huseby og Moquan Chen kaffeprater.

12 min listen – Innovation

Er det viktig å treffe brukerens behov?

Er det viktig å treffe brukerens behov i arbeidet vi gjør? Er det flere hensyn å ta og hvordan balansere det? Hvem har ansvaret for å balansere det? Blir det kynisk å ikke sette brukeren først? I denne kaffepraten har vi Jens Andreas Huseby, Linda Halvorsen og Moquan Chen.

11 min listen – Innovation

Hvor kommer behov fra?

Snakker vi fortsatt om behov i den klassiske Maslow's pyramiden? Eller ser man på behov som noe annet? Og hvordan jobber vi med behov i vår bransje? Altså, hvordan sporer du ønsket om enkel innlogging tilbake til Big Bang? Jens Andreas Huseby, Linda Halvorsen og Moquan Chen drikker kaffe og prater.

7 min listen – Innovation

Hvorfor tenke bærekraft i produktutvikling?

Therese Borge Lied, Nora Guthe og Snorre Gryte tar praten om bærekraft i produktutvikling over en kaffe. Vi snakker litt om hva bærekraftige produkter kan være, og gapet mellom holdninger og faktisk adferd.

13 min listen – Innovation

Når bør innovasjon skilles ut fra daglig drift?

I alt snakket om smidig organisering, finnes det tilfeller hvor man i stedet bør drive med innovasjon på siden? Er det forskjell på store og små innovasjoner, bør vi bruke ordet innovasjon i det store og hele, og hvem bør egentlig jobbe med dette? Kaffe med Lars Kristian Flem, Hans Magnus Inderberg og Pia Solheim.

12 min listen – Innovation

Har autonomi gått for langt?

Vi diskuterer spørsmålet om autonomi i produktutviklingsteam har gått for langt. Og hvordan krysser du egentlig en elv?

7 min listen – Innovation

Er det utfordrende å jobbe i tverrfaglige team?

Fra Excel-magiker og PowerPoint-akrobat til vaskeekte utvikler, hvordan er det å gå fra forretningsutvikler til utviker? Er tverrfaglighet vanskelig når man skal utvikle produkter? Vi prater om hva som er viktig for å oppnå velfungerende, tverrfaglig team med perspektiver både fra forretnings- og systemutvikleren. Sondre H. Graver, Marte Gleditsch og Snorre Gryte tar praten over en kaffe.

13 min listen – Innovation

En spøkelseshistorie fra fortiden. Var det verre før?

Fossefall. Kravspec. Use Case. Systemtest. Overleveringer. Hvordan var det å jobbe i den hverdagen?

10 min listen – Innovation

Må alt være så sinnsykt perfekt?

Man må jo få ting ut tidlig i produktutviklingen, men hvorfor vil teamet lage alt så mye bedre enn godt nok? Hva er godt nok i produktutviklingen?

6 min listen – Innovation

Hva er greia med OKR?

I denne kaffepraten samles tre konsulenter, med ulik faglig bakgrunn og senioritet, for en uforpliktende prat om OKR (Objectives & Key Results). Vi forsøker å få klarhet i hva som egentlig er greia med det sagnomsuste OKR-rammeverket. Du får innsikt i komponentene rammeverket består av og hvordan OKR skiller seg fra andre målstyringsrammeverk. I tillegg deler vi noen gode råd til deg som vil prøve OKR i egen virksomhet.

8 min listen – Innovation

Hvorfor har beslutningsgrunnlag skjermbilder?

Alle beslutningsunderlag har alltid skjermbilder av hva produktteamet skal lage. Skjermbildene er ofte dårlige og langt i fra hva som er riktig å lage. Hvorfor er de nødvendige?

10 min listen – Innovation

Smidig organisering, del 6: Menneskesorientert kultur og hvordan lære av vaskemaskinstol-floppen?

Dette er del 6 av 6 kaffeprater om Smidig organisering. Hvordan erkjenne at du tok feil? Vi gjorde alt etter boka men det feilet likevel. Hva gjør man da?

11 min listen – Innovation

Smidig organisering, del 5: Horisontal og vertikal samhandling, og kan vaskemaskinstol-teamet lære av andre?

Dette er del 5 av 6 kaffeprater om Smidig organisering. Hvordan samhandler teamet med resten av organisasjonen? Er horistonal samhandling konsensus eller koordinering, eller noe annet? Er det viktig å vite hva andre jobber med i organisasjonen? Hilde Marie Flesland, Pia Solheim og Moquan Chen drikker kaffe og prater.

9 min listen – Innovation

Smidig organisering, del 4: Fleksibel ressursallokering og hva gjør du med de som jobbet med vaskemaskinstolen?

Dette er del 4 av 6 kaffeprater om Smidig organisering. Hva er fleksibel ressursallokering? Er det menneskeforflytting? Hvordan flytter du på menneskene som har jobbet med produkter/tjenester/områder som må endres eller legges ned?

10 min listen – Innovation

Smidig organisering, del 3: Retningsgivende ledelse og trenger vi ledere fremover?

Dette er del 3 av 6 kaffeprater om Smidig organisering. Trenger vi ledere når vi har myndiggjorte team som jobber kundeorientert? Hva blir rollen til lederne og hvordan utøver de ledelse nå? Hvordan bygges tillit?

8 min listen – Innovation

Smidig organisering, del 2: Myndiggjorte team og hvordan gå fra vaskemaskinproduksjon til... noe annet?

Dette er del 2 av 6 kaffeprater om Smidig organisering. Vi diskuterer myndiggjorte team og diskuterer handlingsrommet og autonomiteten til teamene. Hvorfor snakker vi om myndiggjorte team fremfor autonome team?

12 min listen – Innovation

Smidig organisering, del 1: Kundeorientering og hvorfor har ingen laget en vaskemaskinstol?

Dette er del 1 av 6 kaffeprater om Smidig organisering. Vi er innom ekte kundeorientering, raske læringssykluser, og stiller spørsmålet om hvorfor ingen har laget en vaskemaskinstol enda. Altså en kombinasjon av en vaskemaskin og stol.

13 min listen – Innovation

Hva skjedde på fagdagen?

Det var en mystisk stand på sommer-fagdagen som tilsynelatende ønsket å A/B-teste en ny ansattliste-app... Men hva var det egentlig som ble testet? Vi snakker litt om hypotesetesting, design av eksperimenter og er så vidt innom signifikans.

10 min listen – Innovation

Hvorfor driver vi med kontinuerlige leveranser?

Hva er gevinstene med å levere kontinuerlig? Er kontinuerlige leveranser risikabelt? Vil brukerne egentlig ha det? Og er det noe alternativ?

12 min listen – Innovation

Hvorfor snakker vi om produkter?

Hvorfor snakker vi om produkter og digital produktutvikling? Og hva er alternativet? Hvorfor snakker vi ikke om prosjekter eller tjenester?