Scroll to see more

Development

3 min read – React, Development

Hva er greia med useRef og forwardRef?

Du har kanskje støtt på useRef og forwardRef før, men ikke helt fått koll på hva det dreier seg om. I denne korte artikkelen tar jeg vekk mystikken, og gir noen enkle, nyttige eksempler på hva de kan brukes til.

3 min read – React, Development

What's the deal with useRef and forwardRef in React?

You might have encountered useRef and forwardRef before, but not quite grasped what they are about. In this short article, I remove the mystery and provide some simple, useful examples of what they can be used for.

5 min read – React, Development, JavaScript

Slik lager du et bibliotek som støtter React Server Components

React server components vinner popularitet og det er avgjørende for komponentbiblioteker å støtte det for å holde tritt. Hvordan støtter du det?

5 min read – React, Development, JavaScript

How to support React Server Components in your library

React server components is winning popularity, and it's crucial for component libraries to support it to stay relevant. How do you support it?

3 min read – React, JavaScript, Development

Du trenger ikke Storybook for å lage en playground

Storybook tilbyr en rå, interaktiv playground for å teste ulike props, men det kommer med en pris: med det følger en tvangstrøye av et design. Ved å kombinere React Live og litt strengkonkatenering kan du lage en løsning du har full kontroll over, samtidig som du gir brukerne dine en effektiv måte å få oversikt over en komponents muligheter.

4 min read – React, JavaScript, Development

You don't need Storybook to make a playground

Storybook offers an awesome, interactive playground to test different props, but at a price: with it comes a straitjacket of a design. By combining React Live and some string concatenation, you can create a solution that you have full control over, while giving your users an efficient way to get an overview of a component's capabilities.

6 min read – Development, Meta, The Cloud

En släde kommer lastad med DevContainers!

Okej! Du har kanske hört talas om Docker. Men har du hört talas om DevContainers? Paketera hela utvecklingsmiljön in i docker och koppla dig till den helt lagg-fritt från din lokala editor! Det borde vara vanligare än det är - låt oss se vad det handlar om...

4 min read – Development, CSS, Design

Pakk inn elementene dine med box-shadow istedenfor border

Julen står for døren, men det er ikke bare gaver vi pakker inn. I årevis har kanskje ditt verktøyvalg for å pakke inn elementer falt på border. Men hva om jeg fortalte deg at det finnes en mer fleksibel og layout-vennlig egenskap enn dette? Denne guiden vil utforske hvordan box-shadow kan brukes som et alternativ til tradisjonelle borders, og hvordan dette kan hjelpe oss å unngå layout-problemer.

4 min read – Development, CSS, Design

Wrap your elements with box-shadow instead of border

Christmas is at the door, but not only presents are being wrapped. For years your tool of choice for wrapping elements has been border. But what if I told you there exists an even more flexible and layout friendly property than this? In this guide we will explore how box-shadow can be used as an alternative to traditional borders, and how it can solve our layout problems.

8 min read – React, Development

Break your app into pieces: Code splitting and lazy loading without the tears

Code splitting and lazy loading can be synonymous with heartache and headache. Luckily, smart people have made tools to make it easier for us. Webpack and React Router are familiar to many in the React community. Add loadable-components to the mix, and you have all the ingredients for code splitting and lazy loading without the tears!

7 min read – Development, Everyday hacks, Rust

A better `ls` in 100 lines of Rust

Don't you just hate how boring ls is? I mean, it just spits out the names of files and folders on a line, one after the other. Come on, it's not 1987 anymore. Let's try to make our own version, using Rust! Don't know any Rust? Go ahead and read last year's Introduction to Rust first! 🦀 I'll be waiting 🥱

5 min read – Development, React

Polymorfisme i React: 2 mønstre du må kjenne til

Enten du lager et bibliotek eller lager React-komponenter for din egen del, er det en teknikk du bør kjenne til: polymorfisme. Det er når én ting kan ta flere former, som når en knapp kan opptre som en lenke. Brukt riktig, kan det redde deg fra å vedlikeholde ulike varianter, samtidig som det kan gi brukerne fleksibiliteten de trenger fra komponenten. I denne teksten vil jeg vise deg hvordan du kan utnytte 2 av de mest kjente måtene å få til polymorfisme i React: “as”- og “asChild”- mønstrene.

5 min read – Development, React

Polymorphism in React: 2 patterns you must know

Whether you're making a library or making React components for your own sake, there's one technique you must know: polymorphism. It's when one thing can be multiple shapes, as when a button can act as a link. Used correct, it can save you from maintaining many variants, and at the same time give your users the flexibility they need. In this text I will show you how to utilize two of the most known ways of implementing polymorphism in React: the "as"- and "asChild"-patterns.

1 min read – Methodology, Development

Keep it simple, not stupid!

Simplicity is beautiful. But our world is complex. How can you start with simplicity, defer decisions, and introduce complexity as needed without multiplying the effort?

3 min read – Development

Navngivning

Det er mye som er vanskelig med programmering, navngivning kommer høyt opp på lista. Hvorfor er det vanskelig, og hva kan du gjøre med det? Her er et hendig flytdiagram som kan hjelpe deg.

5 min read – Development

Hva er Clean Architecture?

Med prinsippene fra Clean Architecture oppnår vi en applikasjon med løse koblinger mellom avhengighetene og økt testbarhet.

8 min read – Development

Gather, Aggregate, Decide, Act

3 min read – Development

A simple diff for date/time duration changes

7 min read – Development, lisp, macro

A quick peek at lisp macros

Macros enable developers to extend a language to accomodate future or domain specific needs without waiting for language updates. In this post, we extend the control flow of the language.

2 min read – React, Development

React – et hjertesukk

Ahh, React. Min gode venn gjennom mange år. Jeg skal være ærlig: forholdet vårt starta litt turbulent. Jeg var usikker på om det å blande HTML inn i Javascripten egentlig var noen god idé. Det tok faktisk et par år før du klarte å overbevise meg! Men du var heldigvis tålmodig. For det som starta som en skepsis viste seg å etter hvert til å bli til en aldri så liten forelskelse! Ohh boy!

3 min read – Development

Java versions are easier with jEnv

Java comes in many versions, if not colors. Different projects and dependencies might rely on different versions. This is where jEnv comes in!

3 min read – Development

Terminaltriks for deg som skriver feil

Så du skrev feil i terminalen. Igjen. Glemte sudo. Skrev less istedenfor ls. Dette er meg hver. eneste. dag. Men fortvil ikke, det finnes hjelp og snarveier!

3 min read – JavaScript, Development

Hvilket problem prøver Webpack å løse?

Hva er egentlig greia med Webpack? I samme åndedrag hører du gjerne “loaders”, “plugins” og annen babbel. Hvilket problem er det Webpack egentlig prøver å løse?

7 min read – Development

Demystifying data pipelines with Apache Beam

The data engineering toolbox is growing as the industry adapts to increasing data. We need tools to process data to unlock its value efficiently. One such tool is Apache Beam. This article aims to introduce key Apache Beam concepts and provide an example of implementing a data pipeline.

7 min read – Development

Extend your automated tests to the Shell

With the rise of automated testing as a practise high performing technology organizations do, it's time to broaden the horizon and look past the application code. Every piece of code responsible for delivering value should also be tested. In this post, we will take the shell into the warmth and make it a first class citizen in the automated testing regime with bats.

4 min read – Development, .NET

Minimalistisk API i .NET på 1-2-3-4

Visste du at du kan sette opp et .NET API med bare fire linjer kode?

3 min read – Development

3 More Ways to Prank Your Developer Colleagues

Last Christmas, I gave you my pranks. The very next year, I give you some more! Alright, I admit that didn’t quite fit the melody, but pranks are a-coming never the less!

3 min read – Development

Patterns for sustainable API-design

When building great digital products, we need to consider the disciplines of design, engineering, and business simultaneously. And behind every beautiful and usable frontend, there stands, hopefully, a fitting, performant, robust, and maintainable backend. These backends consist of APIs that are sustainable.

5 min read – Development

Accelerate your site's load times with geometric primitives

Having a fast and snappy site makes for happy users who are more likely to return to your site. Low quality image placeholders (LQIP) might be what you need to make for a pleasant loading experience for your users.

15 min read – Functional, Development

Introduction to Rust

Why has Rust been voted the most beloved programming language – seven years in a row, ever since it got released? What’s the hype about? Read along to get a glimpse of Rust, without having to read boring documentation. We’ll introduce Rust, bit-by-bit, by writing a simple CLI program that parses a list of HTTP requests and executes them.

6 min read – The Cloud, Development

Is CAP just used by truckers that distribute systems?

What are distributed systems and where can we find them in our everyday life? Bottle CAP and CAP theorem what is the difference?

3 min read – Development

Getting started with load testing through locust

Have you heard about load testing but never really got started? Maybe you’re deploying an app to Kubernetes and have to fill out “cpu and memory requirements” and don't know how to recreate user activity? Or you’ve implemented a new feature but you’re unsure how your API handles it? Load testing is here to save you! Here's a simple quick start guide to locust to get you started.

5 min read – App Development, Development

Cross platform CLIs with Swift

Swift is mostly known as «that language people use to make iPhone apps». And while the two certainly are a good match, Swift is not really tied to the iPhone anymore. Let’s see how it performs as a language for making cross platform CLIs!

4 min read – Development, Personal Development

Hvordan håndtere kontekstbytting som en utvikler

I arbeidslivet er man nødt til å skifte oppmerksomheten mellom å programmere på ulike oppgaver, sitte i møter, eller håndtere input fra kolleger.

16 min listen – Development

Brannfakkel - Trenger vi tester i 2021? (Del 6 av 6)

Drypp er en lavterskel podcast fra Bekk. En liten gjeng samlet inn heftige påstander og inviterte til Drypp-innspillingskveld på Trondheimskontoret - med julebrus, godis og god stemning. Resultatet ble seks episoder med brannfakler. God lytt.

14 min listen – Development

Brannfakkel - Skal data leve evig? (Del 5 av 6)

Drypp er en lavterskel podcast fra Bekk. En liten gjeng samlet inn heftige påstander og inviterte til Drypp-innspillingskveld på Trondheimskontoret - med julebrus, godis og god stemning. Resultatet ble seks episoder med brannfakler. God lytt.

4 min read – Development

How to: RetroPie!

Lyst til å spille nintendo, supernintendo, sega mega drive, eller lot ikke foreldrene dine deg få nintendo 64 eller gameboy color? Ikke noe stress, lag din egen spillkonsoll for under 1000kr, som du kan spille på din moderne tv med hdmi! Her er hvordan å bygge en retropie emulator på 10 enkle steg!

12 min listen – Development

Brannfakkel - 5 korte om PHP, Trackpad, Sikkerhet, Bestillinger, SPA vs. BFF (Del 4 av 6)

Drypp er en lavterskel podcast fra Bekk. En liten gjeng samlet inn heftige påstander og inviterte til Drypp-innspillingskveld på Trondheimskontoret - med julebrus, godis og god stemning. Resultatet ble seks episoder med brannfakler. God lytt.

7 min read – Development

ClickRelief - click without clicking!

Have you ever thought about how many mouse clicks you perform each day? 5000? 10,000? I started to think about that when each click started to get uncomfortable. This led me to think: is it possible to remove the clicking altogether? And yes! It is! The solution I found was creating the program ClickRelief.

3 min read – Development, Personal Development

Hva kan erfarne utviklere lære fra nye utviklere?

Har erfarne utviklere noe å lære av nye, eller er det kun de nye som skal lytte og lære av de eldre?

4 min read – Methodology, Development

Hvorfor vi skal droppe automatiske tester

Vi laget nettopp et prosjekt helt uten automatiske tester. Hvordan gikk det?

5 min read – Strategy, Development

Hvorfor bør alle lese Accelerate?

Er du som meg — fersk ut av studiet med lite reell arbeidserfaring? Er du selvutnevnt toppkonsulent med mange års bransjeerfaring innen smidig arbeidsmetodikk ? Uavhengig av hvem du er, vil jeg tro at nettopp du kan ha godt av å lese Accelerate.