Scroll to see more

Design research

13 min read – Design research, Product development, Design, UX

Designforskning - har det noe for seg?

Denne artikkelen utforsker utfordringene og potensialet knyttet til å oversette designforskningens noen ganger svevende og astrakte teorier og perspektiver til praktisk bruk i designhverdagen.