4-Dec

Accessibility

Hva er forskjellen mellom god og bra universell utforming

2 min read

·

By Einar Afiouni

·

December 4, 2022

Jeg leste en artikkel på Medium av Sheri Byrne-Haber som jeg syns var interessant og har lyst til å oppsummere noen av punktene hun skrev. Der diskuterer hun:

Hva er forskjellen mellom god (good) universell uforming og bra (great) universell utforming?
På norsk er ikke ordene like gode som på engelsk, men jeg håper forskjellen kommer frem.

1. God universell utforming handler om å oppfylle kravene. Bra universell utforming handler om empati

Hvis man skal lage systemer som har skikkelig bra UU så stopper man ikke får minimumskravene er oppfylt. Man gjør en ekstra innsats på å oppfylle enda strengere krav eller brukerteste med faktiske brukere, ikke bare en checkmark på en side. For eksempel er kontraktberegningen i WCAG 2 mangelfull. Bra universell utforming ville da vært å ta hensyn til flere faktorer som fargeblindhet, ikoner, fokus-states osv.Noe annet å tenke på er å ta like mye hensyn til internsider som eksterne. Ofte blir internsider nedprioritert siden det er færre brukere, men da kan man fort ekskludere arbedere i bedriften.

2. God universell utforming ser på produktet. Bra universell utforming ser på brukeropplevelsen

Brukeropplevelse er noe som er veldig viktig for at noen skal få lyst til å bruke ett produkt eller tjeneste igjen. En app kan oppfylle krav på papiret men likevel være vanskelig å bruke for noen med funksjonsnedsettelse. Bra universell utforming handler opp å teste hele brukeropplevelsen for flere typer brukergrupper. Og ikke bare kjernefunksjonalitet, men også mindre brukte funksjoner som ofte blir nedprioritert til slutten.

3. Bra universell utforming benytter også innsiktsarbeid fra brukere med funksjonsnedsettelse

Her ble det brukt et sitat fra USA som ble brukt for å få gjennom "Americans with Disabilities Act" som jeg syns var bra: Nothing about us, without us, is for us. Man skal aldri anta at man forstår behovene til andre, selv om man har egen erfaring. Skal man få til bra brukeropplevelse for folk med funksjonsnedsettelser må man spørre mange forskjellige type brukere under innsiktsarbeidet.

4. Spre ordet utenfor UU-sfæren

Det å delta/bidra på UU events eller konferanser kan være veldig lærerikt og givende, men man er allerede litt spesielt interessert hvis man først er på noe slik. Det er når vi tar opp emnet om bra universell utforming på andre typer konferanser og events at man potensielt får større spredning og konverer flere til formålet om bra universell utforming.

Read more from 4-Dec

Up next...

Loading…

Join in the holiday cheer and count down to Christmas with us!

I would like updates:
Your email will only be used for these advent calendar updates during the holiday season. They will never be sold or shared with third parties.