6-Dec

Today's content

14 min listenStrategy

Hva er ambidexterity?

Drypp er en lavterskel podcast fra Bekk. I denne episoden snakker vi om nudging.

5 min readStrategy

Hvor feil kan man ta?

Vi prosesserer stadig mer data for å forstå kundene våre, markedet og utviklingen bedre og vi benytter maskinlæring og andre statistiske modeller for å predikere fremtiden. Likevel vil det alltid komme uforutsigbare hendelser som gjør at vi tar feil, men hvor feil kan vi faktisk ta?

4 min readDesign

How many designers do you need to open a door?

4 min readReact, JavaScript

Building Tool Plugins for Sanity Studio

Learn how to easily build your own Tool Plugins to customize Sanity.

3 min readDevelopment, Personal Development

Hva kan erfarne utviklere lære fra nye utviklere?

Har erfarne utviklere noe å lære av nye, eller er det kun de nye som skal lytte og lære av de eldre?