2-Dec

UX

Hvordan bruker vi nudging? (Del 2 av 3)

Drypp er en lavterskel podcast fra Bekk. I denne episoden snakker vi om nudging.

18 min listen

·

By Jens Andreas Huseby, Sonja Sarah Porter, Moquan Chen, Sergio Haisch

·

December 2, 2021