8-Dec

Innovation

Trenger vi rammer for innovasjonsarbeidet?

14 min listen

·

By Pia Solheim, Hilde Marie Flesland Torall, Jens Andreas Huseby

·

December 8, 2020

Innovasjon er en kreativ prosess som ikke må begrenses av strenge føringer. Eller? Kan man formulere rammer som bidrar og ikke er til hinder for til nyskaping?

Pia Solheim, Hilde Marie Flesland Torall og Jens Andreas Huseby diskuterer.

8-Dec