4-Dec

Innovation

Hvordan jobber vi med innovasjon i faggrupper i Bekk?

20 min listen

·

By Jens Andreas Huseby, Valentina Sørlie, Vinh Nguyen, Kristoffer Solberg

·

December 4, 2020

Faggruppene er Bekks fremste arena for utvikling og deling av kompetanse. Hvert år deltar alle som jobber i Bekk i én dedikert faggruppe. Samtlige grupper foreslås, ledes og videreføres av ansatte i Bekk. Et rent produkt av ekte lidenskap for fag og folk. Og i flere av faggruppene jobbes det med innovasjon, men med ulik innfallsvinkel.

Vinh Nguyen, Valentina Sørlie, Kristoffer Solberg og Jens Andreas Huseby prater sammen om hvordan ulike faggrupper jobber med innovasjon.

4-Dec