4-Dec

Innovation

Hvordan jobber vi med innovasjon i faggrupper i Bekk?

20 min listen

·

By Jens Andreas Huseby, Valentina Sørlie, Vinh Nguyen, Kristoffer Solberg

·

December 4, 2020

Faggruppene er Bekks fremste arena for utvikling og deling av kompetanse. Hvert år deltar alle som jobber i Bekk i én dedikert faggruppe. Samtlige grupper foreslås, ledes og videreføres av ansatte i Bekk. Et rent produkt av ekte lidenskap for fag og folk. Og i flere av faggruppene jobbes det med innovasjon, men med ulik innfallsvinkel.

Vinh Nguyen, Valentina Sørlie, Kristoffer Solberg og Jens Andreas Huseby prater sammen om hvordan ulike faggrupper jobber med innovasjon.

Up next...

Loading…

Loading…

Loading…