Scroll to see more

Problem Solving

4 min read – Problem Solving, Methodology

MECE prinsippet for å forenkle ethvert problem

Ofte setter vi oss selv i situasjoner der vi tenker for komplekst på problemstillinger; vi gjør dem mer komplekse enn det trenger å være. Et enkelt prinsipp kan benyttes for å dele et problemer inn i mindre, mer håndterbare delproblem, som kan bidra til mer analytisk tenking og dermed forenkle problemet.