Scroll to see more

Design

4 min read – UX, Design

Sharpen your UX writing with poetry

Writing poetry is a good exercise for any writing, because of the control and mastery required to make it good.

3 min read – Design

Kan spekulering i fremtiden hjelpe oss å bedre forstå nåtiden?

Det lurer en gjeng spekulerende bekkere på. I faggruppen Spekulativ design utforsker vi bruken av design for å skape diskusjon.

13 min read – Design research, Product development, Design, UX

Designforskning - har det noe for seg?

Denne artikkelen utforsker utfordringene og potensialet knyttet til å oversette designforskningens noen ganger svevende og astrakte teorier og perspektiver til praktisk bruk i designhverdagen.

5 min read – UX, Design, Designsystem

Designsystemer og hvordan de kan hjelpe din virksomhet

4 min read – UX, Design, Designsystem

Design systems and how they can benefit your organization

9 min read – Design, Merkevare

I kulissene av Bekk sin nye identitet

I sommer lanserte Bekk ny visuell identitet. På mange måter representerer profilen et brudd med 23 års historie. Eller: Den representerer et skifte. Rett nok uten å kvitte oss med røttene, men profilen peker mer framover enn tilbake.

5 min read – Design, UX, Product development

Kraften i historiebaserte intervjuer

Gjennom kvalitativt innsiktsarbeid utforsker vi hva vi skal lage og hvorfor. Når en person i et brukerintervju forteller sin historie, så skaper det empati. Det gir en mulighet til å sette seg inn i og forstå en annen persons perspektiv. Perspektiv på verden. Perspektiv på organisasjonen du jobber i. På tjenesten teamet leverer.

5 min read – UX, Design

Design tokens - Kreativ kontroll

Hva er design tokens og hvordan bruker man det?

5 min read – UX, Design

Design tokens - Creative control

What are design tokens and how can you use them?

7 min read – Design, UX

Innsiktsøyeblikket: Gullet i kvalitativ research

For å få tid til mer kvalitativt innsiktsarbeid i den travle, smidige produktutviklingshverdagen: Fokuser på innsiktsøyeblikket!

3 min read – Design

Finn din lesehastighet!

«Jeg vil lese mer, men har ikke tid». Det er lett å kjenne seg igjen i, men vet du hvor lang tid du må sette av for å komme gjennom boka du vil lese? Og visste du at du kan øke lesehastigheten uten å gå på kompromiss med forståelsen?

7 min read – Design

Let there be "Hello world!"

4 min read – Design

The Figma Paradox

Figma was intended to accelerate the process from idea to implementation, but are we actually slowing it down? Let's review that approach.

4 min read – Development, CSS, Design

Pakk inn elementene dine med box-shadow istedenfor border

Julen står for døren, men det er ikke bare gaver vi pakker inn. I årevis har kanskje ditt verktøyvalg for å pakke inn elementer falt på border. Men hva om jeg fortalte deg at det finnes en mer fleksibel og layout-vennlig egenskap enn dette? Denne guiden vil utforske hvordan box-shadow kan brukes som et alternativ til tradisjonelle borders, og hvordan dette kan hjelpe oss å unngå layout-problemer.

4 min read – Development, CSS, Design

Wrap your elements with box-shadow instead of border

Christmas is at the door, but not only presents are being wrapped. For years your tool of choice for wrapping elements has been border. But what if I told you there exists an even more flexible and layout friendly property than this? In this guide we will explore how box-shadow can be used as an alternative to traditional borders, and how it can solve our layout problems.

6 min read – Design, Product development

Hva er design tokens? Og hvilken verdi har det?

Designsystem sprer seg som ild i tørt gress blant digitale tjenesteleverandører, og med det dukker faguttrykket design tokens opp i stadig nye møterom. Det er ikke helt rett frem å skjønne hva det er, og hvorfor man bør bruke tid (og penger) på det.

2 min read – Design

Tips for å lese mer faglitteratur!

Alle (designere) bør lese mer faglitteratur og diskutere relevansen av det vi leser med de vi jobber med! Hvordan komme i gang? Jeg har samlet noen tips!

8 min read – Design, Product development

Designer, produkteier, teamet…. Hvordan samarbeider vi?

Vi digger å jobbe tett med produkteiere! Det er essensielt for å få produktteamet til å fungere godt. Produkteier er ofte en supergod støttespiller for det brukersentrerte perspektivet. Men noen ganger fungerer samarbeidet mellom UX-designeren og produkteieren ikke like godt. Hva påvirker dette samarbeidet? Når blir det bra og når blir det krise? Her er noen refleksjoner etter en diskusjon mellom flere UX-designere i Bekk.

5 min read – UX, Design

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på og runder av med et godt tips 💡

3 min read – Design, UX

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på og runder av med et godt tips 💡

4 min read – Design, Accessibility

Digital nudging + universal design = <3

Digital nudging can sure be used for great evil, but it can also be used to help your users. Ensure positive effects for all of your users by universally designing your digital nudges!

2 min read – Design, UX

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk forteller om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips!

3 min read – Design, UX

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips.

5 min read – Design

Tenk på 👁 når du designer!

Designer du digitale løsninger? Disse vitenskapelige knepene sparer deg for kostbare regelbrudd.

3 min read – UX, Design, Methodology

Someone else can obtain that data

We must become more aware of how we potentially pollute the data we collect from users.

5 min read – JavaScript, CSS, React, Design, UX

Gjør nettsiden din levende med CSS-transitions

Nettsider med animasjon får litt personlighet, og det skal lite til for å oppnå det. Her er en guide til bruk av CSS-transitions.

4 min read – Design

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk forteller om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips.

3 min read – Design, UX

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips.

2 min read – Design, Product development

Hvordan samarbeider vi? Del 4

Hva skal til for å få et godt samarbeid mellom produkteier og designer? Og et godt samarbeid i teamet?

2 min read – Design

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på og runder av med et godt tips 💡

3 min read – Design

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips.

3 min read – Design, Product development

Hvordan samarbeider vi? Del 3

Hva skal til for å få et godt samarbeid mellom produkteier og designer? Og et godt samarbeid i teamet?

2 min read – UX, Design

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips 💡

2 min read – Design, Product development

Hvordan samarbeider vi? Del 2

Hva skal til for å få et godt samarbeid mellom produkteier og designer? Og et godt samarbeid i teamet?

3 min read – Accessibility, UX, Design, Methodology

Hvordan får vi universell utforming til å bli en del av teamhverdagen?

Universell utforming. Vi vet alle hva det er, vi vet alle at det er superviktig - og riktig! - å få til, og vi snakker om det hele tiden. Og den aller vanligste måten å jobbe med det på, er fremdeles som tunge skippertak en gang i mellom. Hvordan får universell utforming til å bli en del av teamhverdagen?

2 min read – Design, Product development

Hvordan samarbeider vi? Del 1

Hva skal til for å få et godt samarbeid mellom produkteier og designer? Og et godt samarbeid i teamet?

2 min read – Design, UX

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips.

4 min read – Design

Designsystemet ditt kan bane vei for gode og universelt utformede løsninger

Mange mener mye om designsystemer. Noe det ikke er så mye snakk om er hvordan designsystemer kan bidra til universell utforming, som jo er spesielt relevant nå som WAD trer i kraft og vi må rapportere hvordan alle løsningene våre dekker WCAG-kravene.

2 min read – Design

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk forteller om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips!

5 min read – UX, Design

User interviews generate lies

Sonja Porter thinks we should be more critical towards what we hear in user interviews, and instead use methods that don't ask users to lie.

3 min read – Design

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips

3 min read – Design

Design tip of the day

"Design Tip of the Day" (Dagens designtips) is a series of articles where designers from Bekk talk about the work they do, challenges they meet at work and maybe give a tip or two.

4 min read – Design

Creativity, hobbies and stretching of the brain!

Do you have a hobby? I have too many hobbies... I think they are extremely valuable for your creativity and your mental health.

2 min read – Design

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk forteller om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips!

5 min read – Design, Sustainability

Hvordan du som designer kan begynne å tenke på digital bærekraft

Det er viktig å være bevisst på hva man kan gjøre i hverdagen når man utvikler digitale tjenester. Denne artikkelen gir deg noen tips til hvordan du kan begynne å tenke mer på bærekraft i hverdagen som medlem av et digitalt produktutviklingsteam!

3 min read – UX, Design

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips.

4 min read – UX, Design, Methodology

Let's kill the prototype

Ragnhild thinks we should put detailed prototypes to rest, and rather get our designs out to the public faster.

3 min read – Design

Design tip of the day

From Neopets to hypothesis-driven development, the challenges of working with data to the power of humor – Sonja talks about her work as a UX designer with SpareBank 1.

3 min read – Design

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips.

3 min read – UX, Design

Hvordan gi designstudenter praktisk erfaring

Se for deg at du er en student som leter etter sommerjobb og ser at alle stedene du ønsker å søke krever portfolio. Du har et par prosjekter gjennom studiet basert på en teoretisk problemstilling, og har kanskje laget et par skisser i Figma. Kan vi som bransje hjelpe disse studentene slik at de får mer relevante prosjekter på sin portfolio?

2 min read – Design

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips.

3 min read – Design

Ikke finn opp datovelgeren på nytt!

Siri Corneliussen har sett seg lei på designere som bruker masse tid på å lage nye varianter av veletablerte komponenter, og spør: er det virkelig der vi tror vi skaper mest verdi?

2 min read – UX, Design

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på og runder av med et godt tips 💡

2 min read – Design

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips.

3 min read – Design, UX

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips.

4 min read – UX, Design, Product development

Dear UX-designers, don't work alone!

To all UX-designers: Stop working alone, start pair designing and embrace collaboration.

3 min read – Design

Dagens designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk forteller om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips!

7 min read – UX, Design

Økonomi + skam = </3

2 min read – UX, Design

Dagens Designtips

Dagens designtips er en artikkelserie hvor forskjellige designere fra Bekk snakker om jobben de gjør, hvilke utfordringer de møter på, og kanskje kommer med et lite tips.

1 min read – Design

Design System User journey canvas

A user journey canvas to map out your design system as a service, and to focus on some of the parts involved in making it truly valuable for your users.

14 min read – UX, Design

Hva bør en designer kunne?

Et første forsøk på å beskrive hva en ux'er bør kunne - inspirert av friskt foredrag av Fredrik Matheson på høstens Fryd. Er det virkelig sånn at vi ikke har noen klare beskrivelser av hva en ux'ers fagområde består av? Ja, det er det kanskje. Burde vi ha det? Vel, det har vel ofte virket tryggere om noen kunne pekt helt konkret på hva de forventer av oss som ux-designere. Ingen fasit, men noen første tanker (som absolutt må itereres videre på) - her er mine 6 ting en designer bør kunne.

6 min read – UX, Methodology, Design

Hurts so Good

The complicated relationship between design and MVPs - and why it’s worth it ❤️

12 min listen – Design

Trenger man egentlig designer og forretningsutvikler i produktteam?

Drypp er en lavterskel podcast fra Bekk.

7 min read – Strategy, Design, Methodology

Fra fossefall til kontinuerlig leveranse

I Bekk snakker vi mye om viktigheten av å jobbe kontinuerlig i tverrfaglig team og hvilken verdi det gir produktene vi jobber med. Denne artikkelen handler om det motsatte, da en interaksjonsdesigner og jeg som visuell designer, kom inn på prosjekt for å jobbe med en ny funksjonalitet alene, og utviklerne på teamet var satt til å jobbe med forvaltningsoppgaver.

13 min listen – Design, UX

Brannfakkel - Er design nødvendig da? (Del 1 av 6)

Drypp er en lavterskel podcast fra Bekk. En liten gjeng samlet inn heftige påstander og inviterte til Drypp-innspillingskveld på Trondheimskontoret - med julebrus, godis og god stemning. Resultatet ble seks episoder med brannfakler. God lytt.

4 min read – Design

How many designers do you need to open a door?

4 min read – UX, Design, Personal Development

Facilitation: What’s your style?

Taking on the multifaceted role of facilitator can be intimidating. Get started by playing to your strengths.