Scroll to see more

Data and analytics

7 min read – Data and analytics, UX

Data og brukerinnsikt

I november samlet vi flere av Bekks faggrupper for å snakke om krysningspunktet «Data og brukerinnsikt» – og for en kveld det ble! UX-designere, forretningsrådgivere og utviklere var samlet for å diskutere utfordringer og lære om hverandres perspektiv.

Sign up for our newsletter

Get every day's articles delivered to your inbox.

Join in the holiday cheer and count down to Christmas with us!

I would like updates:
Your email will only be used for these advent calendar updates during the holiday season. They will never be sold or shared with third parties.